Ordførar Harry Valderhaug om harde økonomiske tider i Giske

Opnar for helsekutt for å verne skuledrifta

Giske har fått årets budsjett i retur frå fylkesmannen. Folk er sterkt bekymra etter at det er varsla harde kutt i år.

Forklarte seg: Ordførar Harry Valderhaug var i går på nedleggingstrua Godøy skule for å forklare elevar og lærarar om Giske kommunes vanskelege økonomi. Han møtte sterk motstand.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

I fjor greidde ikkje Giske kommune å halde budsjettet på fleire tenesteområde. Slik er det også hittil i år.