Vikebygda skule blir lagd ned

Vikebygda skule i Volda.   Foto: SVEIN AAM, Møre-Nytt

Nyheter

I dag vedtok Volda kommunestyre å legge ned Vikebygda skule. Elevane skal no flyttast til Bratteberg skule som ligg nærare Volda sentrum. Nyheita blei først meldt av nernett.no.

Foreldre har tidlegare aksjonert for å få behalde skulen i bygda.