Se lista over stier som skal utbedres:

16 populære turiststier får milliontilskudd

Både Romsdalseggen, Misundtrappene og Fossestien i Geiranger står på lista når Miljødirektoratet kommer med penger til turstier.

Har arbeid: Siden 2016 har sherpaer bygget tusenvis av trappetrinn i Midsund. Her er Sonam Thering Sherpa og Monaj Magar i sving med stein til den siste trappestien. Nå blir det mer arbeid for sherpaer på Sunnmøre. 

Nyheter

Miljødirektoratet gir 11,5 millioner kroner til populære norske turiststier. – Dette gir økt lokal verdiskaping uten å ødelegge naturen, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Tilskuddet gjennom ordningen Nasjonale turiststier går til blant annet tilrettelegging og til å gjøre stiene i stand til å ta imot flere turister i norsk natur.

16 av 22 søkere får tilskudd, og fem av stiene får tilskudd for første gang. Blant søkerne som får tilskudd, er Fjellheisen i Tromsø, Nigardsbreen i Luster og Midsundtrappene i Møre og Romsdal. Samtidig får kjente nasjonale ikoner som Besseggen, Gaustatoppen og Preikestolen også støtte.

Aller mest støtte får Reinebingen i Moskenes kommune i Nordland, der kommunen får 2 millioner kroner til tilrettelegging av stien og infrastruktur.

Sherpaer bygger steintrapper i rekordfart

– Dette er den beste tilgangen på stein vi noen gang har opplevd i Norge.

 

Steintrapper for 17 millioner kroner i Midsund:

– Dette er blitt større enn vi trodde


Skjerpaer kommer til Geiranger

Formidlingsleder i stiftelsen Geirangerfjorden Verdsarv, Merete Løvoll Rønneberg sier til Sunnmøringen at hun er godt fornøyd med tildelinga.

– Dette må jeg si er strålende gledelig. Ikke minst er vi glade for at vi fikk den summen vi søkte om, sier hun.

Norsk Fjordsenter i Geiranger skriver på Facebook at skjerpaer er bestilt til Geiranger i vår som følge av tildelingen fra Miljødirektoratet.

Norsk Fjordsenter i Geiranger skriver på Facebook at skjerpaer er bestilt til Geiranger i vår som følge av tildelingen fra Miljødirektoratet. 

Økt verdiskaping

Økende turisme på kjente norske turistmål de siste årene har ført med seg slitasje, forsøpling og et voksende antall redningsoppdrag.

– Vi vil ta imot den økende mengden turister i norsk natur uten at det fører til slitasje, forsøpling og redningsaksjoner. Dette må skje gjennom helhetlig og langsiktig planlegging, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

Han mener tilskuddet til turiststiene bidrar til økt lokal verdiskaping uten at naturen blir ødelagt av turister som kommer for å oppleve den.

Vil ha bedre planlegging

Målet med tildelingene er at enda flere turmål skal komme i gang med en helhetlig planlegging av turiststiene.

Flere av turiststiene som får støtte i år, blant annet Gaustatoppen, Kjerag og Skagsvolsa, får støtte til å arbeide med nettopp dette.

Ordningen Nasjonale turiststier som ledes av Miljødirektoratet, gir ikke støtte til driftsoppgaver, og den krever at søkerne bidrar med minimum 50 prosent egeninnsats i tiltakene, enten i form av penger eller arbeidsinnsats.

De som har fått tilskudd, er blant annet reiseselskaper, kommuner og fylkeskommuner.


– Unødvendig å gjere heile stiar til trapper

Nok er nok, meiner Astrid Woll, og ser med blanda kjensler at enda ei favorittrute vert omgjort frå sti til steintrapp.

 

Disse turiststiene får tilskudd av Nasjonale turiststier:

 • Romsdalseggen – 1.000.000 kroner til oppgradering, tilrettelegging og søppelhåndtering.
 • Nigardsbreen – 140.000 kroner til fjellvakttjeneste og informasjonsarbeid.
 • Skagsvola – 250.000 kroner til parkering, bussplass, snuplass, informasjon og arbeid med besøksstrategi.
 • Segla – 550.000 kroner til helhetlig planlegging, toalett og søppelhåndtering.
 • Gaustatoppen – 450.000 kroner til arbeid med besøksstrategi og sårbarhetsanalyse.
 • Dronningruta – 500.000 kroner til prosjektledelse og tilrettelegging av stien.
 • Reinebingen – 2.000.000 kroner til tilrettelegging av sti og infrastruktur ved stiens start.
 • Oppstemten – 1.500.000 kroner til tilrettelegging av sti.
 • Kjerag – 1.000.000 kroner til arbeid med besøksstrategi og sårbarhetsanalyse.
 • Preikestolen – 1.000.000 kroner til vinterberedskap og tilrettelegging av sti.
 • Rødøyløva – 750.000 kroner til tilrettelegging av sti.
 • Besseggen – 530.000 kroner til fjellvakttjeneste, informasjonsmateriell, prosjektledelse, brukerundersøkelse og beredskapsplan.
 • Fossestien – 170.000 kroner til sårbarhetsanalyse, informasjon og tilrettelegging.
 • Midsundtrappene – 150.000 kroner til ferdselstellere og brukerundersøkelser.
 • Engabreen, Svartisen – 400.000 kroner til sårbarhetsanalyse, merking, helhetlig planlegging og prosjektledelse.