Øvrelid-saka:

Mange vitne i Ulstein og Hareid

Øvrelid-søskena og rettshjelpar Gro Brandal er i gang med å kartlegge og kontakte folk som veit noko om oppveksten deira.

Stortinget: Alle søskena har fått rettferdsvederlag frå Stortinget på 200.000 til 250.000 kroner. «Rettferdsvederlagene fungerer som en symbolsk økonomisk oppreisning, men er ikke store nok til å dekke de faktisk lidte tapene». Det skreiv Mette Yvonne Larsen i si stemning til Sunnmøre tingrett. Frå venstre: Sveinung (63), Margareth (62), Hilde-Kristin (53) Linda (56) og Egil (60).  Foto: Odin Jæger

Nyheter

Mellom moras gravferd i 1977 og første møte hos Larsen i 2017, møttest ikkje søskena alle fem ein einaste gong.