Små barnehager får 263 millioner kroner for å øke bemanningen

454 små barnehager får omtrent 263 millioner kroner for å ansette flere slik at bemanningsnormen oppfylles.

Illustrasjonsfoto   Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nyheter

– Foreldre skal være trygge på at det er nok ansatte på jobb til å ta godt vare på barna deres. Tilskuddet vil gjøre det lettere for de aller minste barnehagene å oppfylle bemanningskravet. Jeg forventer at både kommunale og private barnehageeiere prioriterer å følge opp bemanningsnormen, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I fjor ble det innført en bemanningsnorm i barnehagene som sier at det skal være maksimalt tre barn under tre år per voksen. For de større barna skal det være maksimalt seks barn per voksen.

Sanner påpeker at de små barnehagene ikke har like stor økonomisk handlefrihet til å omdisponere ressurser slik at de oppfyller bemanningskravet. Derfor prioriteres de små barnehagene i overgangsordningen.