Endringer i kommune- og fylkesgrenser får konsekvenser for prostigrensene

Nye Ålesund kan bli eget prosti

Den nye storkommunen som eget prosti er ei av i alt seks alternative løsninger for sunnmørsprostiene, som nå er ute på høring. Vedtas dette blir Giske og Sula del av et nytt prosti.

Storkommune - og eget prosti? Fra 1. januar er nye Ålesund kommune, med Ålesund, Haram, Sandøy, Ørskog og Skodje realitet. Når Møre bispedømmeråd nå har sendt reguleringa av prostigrensene ut på høring, er storkommunen som eget prosti, ei av i alt seks alternative løsninger. ILLUSTRASJONSFOTO: MARIUS SIMENSEN 

Hvis vi ikke gjør endringer i prostigrensene, vil kommunegrenser og ergo også fellesrådsgrenser, gå på tvers av prostigrensene

Bjørn Olaf Storhaug
Nyheter

Møre bispedømme skal endre prostigrensene, og spørsmål både om grenser, men også sammenslåing av prosti og navn på eventuelt nye prosti, er nå ute på høring.