Nye bompengesatser:

200 kroner kan det koste å kjøre på Nordøyvegen

Det kommer fram i en orientering til den politiske styringsgruppa for Nordøyvegen.

Tidlig i april starta Skanska arbeidet på og ved Hestøya ute på Lepsøyrevet. Nå jobber de med Nordøyvegen på til sammen fem steder samtidig.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Under behandlingen av Nordøyvegen av fylkestinget i desember 2018, da det ble vedtatt at Nordøyvegen skulle realiseres, ble det lagt til grunn at bompengeinntektene kunne økes gjennom en økning i takstene - og det ble bedt om at det ble lagt fram en tilleggsproposisjon våren 2019.