Kirkevalget 2019:

Når ting raser sammen

– Folk tyr til kirka i kriser. Og alle møter tøffe ting i livet.

Spjelkavik kyrke: Jon Inge Lervåg, medlem av soknerådet i Spjelkavik, har selv opplevd hvor viktig kirka er som støtte for folk i sorg og krise. Han mistet eldstesønnen i 22. juli-terroren. – Skal vi fortsatt ha en folkekirke, så er det viktig at folk stiller opp for kirka, mener han.   Foto: Lars Inge Skrede

Det er noe som gir fast grunn under beina når ting virkelig raser sammen. Kirka er blant disse tingene.

Jon Inge Lervåg
Nyheter

I september skal tusenvis av medlemmer til menighetsrådene velges. 30. april er siste frist for å stille seg på valgliste. Sunnmørsposten har snakket med noen av de lokale ildsjelene for Den norske kirke i Ålesund. Hvorfor bør man engasjere seg i det lokale menighetsrådet?