Regjeringen endrer lånevilkårene for helseforetak

Høie: – Dette letter det økonomiske trykket på Helse Møre og Romsdal

Ifølge helseministeren kan utvidelse av lånetid og endring av lånetype lette trykket på Møre og Romsdal med 30-60 millioner de første årene etter at det nye sjukehuset på Hjelset er tatt i bruk.

Helseminister Bent Høie (H). Arkivfoto.  Foto: Maria Finnøy Fagervoll

Nyheter

Regjeringen endrer lånevilkårene for helseforetak, melder NRK. Maksimal avdragstid endres fra 25 til 35 år, og for Helse Møre og Romsdal betyr det lavere låneutgifter de første årene etter at det nye fellessjukehuset på Hjelset i Molde blir tatt i bruk.

– Vi utvider nedbetalingstiden på lån, samtidig kan helseforetakene velge annuitetslån i stedet for serielån, forteller helseminister Bent Høie til NRK Møre og Romsdals morgensending på radio.

Dette vil lette det økonomiske trykket på Helse Møre og Romsdal med rundt 30 millioner årlig de første årene når de skal bygge nytt sjukehus, forklarer Høie. Dersom styret velger annuitetslån kan beløpet bli opp mot 60 millioner.

– Dette kan føre til mindre behov for omstilling og bedre tid til å ta i bruk det nye sjukehuset etter at det er ferdig, sier Høie til NRK.

Ifølge Høie har regjeringen jobbet med saken over tid, og de har hatt fokus på Møre og Romsdal sin tøffe situasjon.

Det nye sjukehuset har en prislapp på ca. 4,3 milliarder kroner. 3,5 milliarder av disse skal lånefinansieres.

Forskjell på lån

Annuitetslån nedbetales med like store terminbeløp, helt til lånet er innfridd. I starten er rentekostnadene høyere. Serielån har variabelt terminbeløp, med større beløp i starten av låneperioden.

Tøffe kuttrunder

Helse Møre og Romsdal har slitt tungt med å få endene til å møtes økonomisk de siste årene.

Direktør Espen Remme, administrasjonen og styret har nå flere tøffe måneder med kuttrunder bak seg. Blant annet har det vært høylytte diskusjoner rundt forslagene om å samle fødeavdelingen i nordfylket, og nedlegging av Mork og Aure rehabiliteringssenter og sengeposten på DPS Sjøholt.

Helse Midt-Norge har styremøte i Ålesund torsdag, og det er ventet at endringen i lånevilkårene vil være et høyaktuelt tema.

Vil blidgjøre nordmøringene

Sjukehuset for Nordmøre og Romsdal kan stå klart i 2023. Men det finnes ingen garanti for at nordmøringene får tillit til det nye sjukehuset. I styret i Helse Møre og Romsdal finnes det, i alle fall blant enkelte, ei bekymring for at SNR ikke blir bærekraftig. Styremedlem i Helse Møre og Romsdal, Bjarne Storset, sa dette på sist styremøte i HMR:

– Med tanke på at SNR skal vere bærekraftig økonomisk og faglig, er det et klokt forslag å utsette sammenslåing av fødeavdelingene.

Tidlegere direktør for Helse Møre og Romsdal, Astrid Eidsvik, ville legge det nye sjukehuset til Nordmøre for å sette en stopper for pasientlekkasjen til Trondheim. Styret valgte likevel Hjelset ved Molde. I stedet vil nå styret prøve å blidgjøre nordmøringene på andre måter. HMR-direktør Espen Remme har i alle fall varslet forslag til en mer tydelig funksjons-deling i Møre og Romsdal, med flere nye oppgaver til Molde og Kristiansund. Disse forslagene er ventet å komme til styremøtet i HMR 15. mai.