På fjelltur med eigen guide

Fiskesuppe og lundefugl. Det første kan du ete, det andre skal du berre sjå på.

FJELLFØRAR: Martin Hauge-Nilsen har utdanna seg til naturguide, og satsar på å kunne leve av å ta andre med på tur. FOTO: TERJE ENGÅS 

Nyheter

– Vi trur at dette er eit produkt vi skal kunne lukkast med, noko som vil gje folk ei heilt spesiell naturoppleving.