Solgte unna lønnsom kompressorproduksjon

Sperre Mek med solid fortjeneste på salg

Sperre Mek Holding hadde i fjor er årsresultat på nærmere 755 mill. kroner.

Tap: Hydronic Cooler gikk ifølge årsmeldingen for Sperre Mek Holding AS (SMH) med underskudd i fjor. Sammen med et støperi i Riga er Coolers eneste industridel som er igjen etter at Sperre Mek. Verksted. Sperre Mek produserer kompressorer. 

Nyheter

En vesentlig del av dette kom fra salget av Sperre mek. Verksted, som produserer kompressorer. Salget av fem selskaper knyttet til kompressorselen til Norvestor Equity, innebar at de gamle eierne frasa seg merkenavnet Sperre. Konsernet som viderefører produksjonen av varmevekslere for sjøvannskjøling (Hydronic Coolers AS), produksjon av jernstøpegods (Scandicast SIA i Riga), et investeringsselskap og et utleieselskap, går nå under navnet SMH-konsernet.