Kommunerevisjonen:

– Bingsa-saka var en vekker

Kurt Anders Løvoll i kommunerevisjonen sier han har inntrykk av at innkjøpsavdelingen har jobbet hardt og seriøst med å få på plass gode rutiner etter Bingsa-saka. 

Faksmile: Bingsa-saka i 2017. Da avdekket kommunerevisjonen ulovlige innkjøp, ulovlig høg overtid og mangelfull økonomisk rapportering på kommunens avfallsanlegg i Bingsa. 

Nyheter

Innkjøpsavdelingen kom i hardt vær da det i 2017 blei avdekka ulovlige innkjøp for mange millioner, uten kontrakt eller konkurranse, ved kommunens avfallsanlegg i Bingsa.