April ble en svært sterk måned for norsk sjømateksport

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april, opp nær 900 millioner kroner sammenlignet med april 2018, blant annet etter rekordpriser på skrei.

GLAD: Fiskeriminister Harald T. Nesvik er svært fornøyd med utviklingen i norsk sjømatnæring.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Norge eksporterte sjømat for 8,8 milliarder kroner i april, opp nær 900 millioner kroner sammenlignet med april 2018, blant annet etter rekordpriser på skrei.

Hittil i år er det eksportert sjømat til en verdi av 34,5 milliarder kroner. Det er en økning på 2,8 milliarder sammenlignet med samme periode i fjor, opplyser Norges sjømatråd.

I tillegg til den høye skreiprisen har også vekst i den globale etterspørselen etter laks bidratt til en sterk måned for norsk sjømateksport.

Veksten er særlig sterk i EU, Asia og USA, opplyser sjømatanalytiker Ingrid K. Pettersen i Norges sjømatråd.

Økning for laks

Det ble eksportert 86.000 tonn laks til en verdi av 6,2 milliarder kroner i april. Verdien økte med 995 millioner kroner sammenlignet med april i fjor.

Polen, Danmark og Frankrike var største mottakere av laks.

Hittil i år er det eksportert 333.000 tonn laks til en verdi av 22,9 milliarder kroner. Verdien har økt med 2 milliarder kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp) er godt fornøyd med tallene.

– Vi har akkurat lagt bak oss det beste kvartalet noensinne. Da er det ekstra gøy at sjømatnæringen fortsetter å vokse. Det er gode nyheter, for næringen bidrar til aktivitet og arbeidsplasser i hele Norge, sier Nesvik.

Historisk godt skreifiske 

Årets skreisesong er historisk god, med en volumvekst på nesten 30 prosent og en rekordhøy pris, ifølge Ingrid K. Pettersen.

Det ble eksportert 8.700 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 362 millioner kroner i april. Det er en nedgang i volum på 7 prosent, men verdien økte med 15 millioner kroner fra april i fjor.

Hittil i år er det eksportert 33.900 tonn fersk torsk, inkludert skrei, til en verdi av 1,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon i volum på 20 prosent, mens verdien falt med 78 millioner kroner.

Av dette utgjør skrei 6.400 tonn, noe som er en økning på 27 prosent. Verdien av skreien var på 285 millioner kroner, opp 88 millioner kroner.

– De siste årene har eksporten av skrei vært stabil på rundt 5.000 tonn i året, og det i en periode hvor kvotene på torsk har gått tilbake. Det arbeidet som den norske næringen har gjort med skreien ute i markedene, bærer frukter og er noe vi alle kan være stolte av, sier Pettersen.

Ned for klippfisk, opp for kongekrabbe

Det ble eksportert 1.600 tonn reker til en verdi av 96 millioner kroner i april. Det er en økning i volum på 100 prosent, mens verdien økte med 30 millioner kroner, eller 45 prosent, fra april i fjor.

Det ble eksportert 85 tonn kongekrabbe til en verdi av 28 millioner kroner. Det er en økning i volum på 87 prosent, mens verdien økte med 14 millioner kroner, eller 99 prosent, fra april i fjor.

April bar derimot med seg dårligere nytt for klippfisken. Både volum og verdi falt sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble eksportert 4.800 tonn klippfisk til en verdi av 231 millioner kroner i april. Volumet falt med 27 prosent, mens verdien falt med 77 millioner kroner.