Kirkevalget i Møre bispedømme:

Reagerer på «ulovlig» valgliste - nå vil Bønnelista også få stille til valg

Bønnelista klarte ikke å stille til valg i Møre bispedømme fordi de manglet én ungdomskandidat. Nå kommer lista til å sende inn klage, etter at Valgrådet godkjente ei liste som heller ikke oppfyller kravet om ungdomsrepresentasjon.

BIBEL-LISTE: - Vi burde kanskje kalles kirkelista eller bibellista. Vi ønsker at bibelen skal være rettesnor for Kirken, sier Jo Hedberg i Bønnelista.  Foto: Bønnelista

Nyheter

3. mai blei listeforslagene til høstens kirkevalg i Møre bispedømme godkjent. To lister ble levert innen fristen: Åpen Folkekirke og Nominasjonskomiteen sin egen liste.