Kunnskapsministeren besøkte Skarbøvik ungdomsskule:

Vil ha meir kompetanse i klasserommet

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner skryt av måten Skarbøvik ungdomsskole hjelper elevane sine i klasserommet.

KJEKT: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner besøkte Skarbøvik ungdomsskole. Elevane i norsktimen med særskilt språkopplæring tykte det var kjekt med besøk. (F.v.) Lara Meto, Mohammad Ali Suleimn, Mohammad Bakir.  Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Måndag besøkte kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner Skarbøvik ungdomsskole. Besøket var del av ein turné i arbeidet med ei stortingsmelding om tidleg innsats og inkluderande fellesskap.