Ålesund:

Fant 9.000 år gamle spor på Tørla

For 9.000 år siden bodde det trolig mennesker på Tørla, en pionerbosetning.

SPOR: Flint og funn av tidlig bosetting på Tørla. Tørlevika/Åsefjorden til høyre med Humla i bakgrunnen og Hatlaåsen i det fjerne FOTO/KILDE: Arkeologisk rapport/ Einar Kristensen 

De representerer trolig pionerbosetning; noen av de første menneskene som kom til området etter at isen begynte å trekke seg tilbake.

Nyheter

En arkeologisk undersøkelse er utført på Tørla i Ålesund kommune i forbindelse med oppstart av privat reguleringsarbeid på gården Tørlen.