Nordbohus Ålesund konkurs:

Salg av leilighet i Spania ga penger i kassa for konkursbo

En bolig i Spania og to boligprosjekt på Sunnmøre er solgt etter konkursen i Nordbohus Ålesund. Det dekker trolig pantekrav og prioriterte krav i boet.

KOSTBART PROSJEKT: Gjerdegarden i Sula hadde 41 prosjekterte boligenheter. 29 gjenstod da konkursen ble åpnet. Nordbohus hadde i tiden før konkursåpning lenge forsøkt å selge resten av prosjektet, ifølge boets første innberetning. Da selskapet gikk konkurs stoppet arbeidet. Arkivfoto: Jostein Håland 

Nyheter

I desember 2018 ble boligbyggeren Nordbohus Ålesund slått konkurs. Selskapet hadde i lengre tid hatt økonomiske problemer, og hadde blant annet gjennomført ei drastisk nedbemanning. De hadde på dette tidspunktet heller ikke hus eller tomter for salg.