Knutsen-forslag vil sette Bypakken betydelig tilbake

Frykter ny ørkenvandring

Byutviklinga i Ålesund, med nye veger og kollektivsatsing, kan bli satt betydelig tilbake dersom man vil endre på planene.

Dyrt: Hans Kjetil Knutsen, Ålesundslista (th) har vært med å forme Bypakken, men valgte å rygge i 12. time. Han frykter at bompengene blir for tunge å bære. Lederen i samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, Kristin Sørheim (tv), har forståelse for at det er vanskelig å ta stilling til denne saka mens det er et bompengeopprør i hele landet. Men saka er klar: Uten bompenger, ingen veg.  Foto: Johan Behrentz

Skal vi legge ut på en ny ørkenvandring omkring utviklinga av Ålesund? Vi er allerede flere tiår forsinket.– Skal vi legge ut på en ny ørkenvandring omkring utviklinga av Ålesund? Vi er allerede flere tiår forsinket.

Eva Vinje Aurdal
Nyheter

Det kom klart fram da styringsgruppa for Bypakken hadde det som skulle være sitt siste møte før politisk behandling mandag. Slik ble det ikke.