Solholm og Langøy inn i HMR-styret

Foretaksmøtet i Helse Midt-Norge har oppnevnt Lodve Solholm til ny nestleder og Gerd Marit Langøy til styremedlem i Helse Møre og Romsdal.

Lodve Solholm.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Lodve Solholm (70) er tidligere fylkesmann i Møre og Romsdal (2009-2018) og var før det bl.a. stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet i 16 år. Han er utdannet lærer.

Gerd Marit Langøy (54) er direktør ved Høgskolen i Molde og har bakgrunn bl.a. fra bank og industri. Hun er cand.mag. innen økonomi, administrasjon og IT med videreutdanning innen innovasjon, organisasjon og ledelse.

De to er oppnevnt for innværende styreperiode som utløper 2020, skriver Helse Midt-Norge i ei pressemelding mandag kveld.

Solholm erstatter May Helen Molvær Grimstad, som trakk seg fra styret. Langøy erstatter Nils Kvernmo, som har gått ut av styret fordi han er konstituert som direktør i Helse Møre og Romsdal.

Styret for Helse Møre og Romsdal har med dette følgende sammensetning:

Ingve Theodorsen (leder)

Lodve Solholm (nestleder)

Gerd Marit Langøy (styremedlem)

Toril Forbord (styremedlem)

Bjarne Storset (styremedlem)

Anette Lekve (styremedlem – valgt av ansatte)

Sigurd Torvik Heian (styremedlem – valgt av ansatte)

Hilde Furnes Johannessen (styremedlem – valgt av ansatte)