Siste sjanse for Bypakken

Styringsgruppa for Bypakken vil ha sitt neste møte onsdag 22. mai.

Bypakke: Krafttak for å nå igjen for flere tiårs debatt og forsinkelse. 

Nyheter

Dette er trolig siste mulighet til å gi sin innstilling dersom man skal rekke den videre saksgangen i kommunen og fylkeskommunen før høstens valg.