Skal gjøre grunnundersøkelser og seismiske undersøkelser i neste uke:

Stenger Brosundet

Folk vil merke litt støy og rystelser i kommende uke. Da blir det både grunnundersøkelser og seismiske prøvesprenginger i og ved Brosundet.

Brunholmen: Eirik Haugstad (t.v.) og Øystein Grovehagen fra Norconsult AS sjekker grunnforholdene og gjør klart for landseismikk i forbindelse med den planlagte Brosundtunnelen. 

Nyheter

– Selve Brosundet blir stengt for trafikk.