Algeoppblomstring har tatt livet av mye fisk i Troms og Nordland

Det er registrert et betydelig antall døde fisk på grunn av algeoppblomstring i Nordland og Sør-Troms, opplyser Fiskeridirektoratet.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

Nyheter

Direktoratet er i tett dialog med fiskeoppdrettere i Nordland og Sør-Troms, og setter i verk nødvendige tiltak gjennom 17. mai-helgen, ifølge en pressemelding.

Til nå er algeproblemet observert i Astafjorden i Troms og i Ofotfjorden i Nordland. Det er registrert død fisk ved enkelte oppdrettsanlegg.

Fiskeridirektoratet beskriver situasjonen som alvorlig, og at det er et betydelig antall fisk som har dødd. Direktoratet jobber nå med å regne ut hvor mye fisk som har gått tapt på grunn av algene.

– Vi ser at dødeligheten er på rundt 50 prosent på enkelte av anleggene. På to anlegg er det snakk om rundt 1.000 tonn laks, så det er mye, sier Otto Andreassen i Fiskeridirektoratet til NRK.

Oppretterne i Troms og Finnmark har i forbindelse med oppblomstringen økt beredskapen. Ifølge Havforskningsinstutettet er algen som har blomstret opp, mest trolig i gruppen Chrysochromulina, som under visse forhold kan produsere fiskegifter.

(©NTB)