Fremdeles for mange småkommuner, mener Monica Mæland:

Advarer mot å flytte oppgaver til interkommunale selskaper: – Et demokratisk problem

Små kommuner sliter med å skaffe nok kompetanse. Utfordringene kommer bare til å øke, ifølge en ny rapport.

Utfordrende: – Den største utfordringa for de små kommunene, er å yte gode tjenester og skaffe kompetent arbeidskraft. DE får ikke ansatt sjukepleiere, ingeniører, får ikke tak i folk, fordi de man vil ansette søker seg til større enheter. Det er bedre med fire ansatte i barnevernet enn en, sier Monica Mæland.   Foto: STAALE WATTØ

Nyheter

– Sjøl om vi har gjort mye i denne runden, har vi fortsatt en kommunestruktur som ikke er bærekraftig, sier Monica Mæland (Høyre).