– Bedriftene er løsningen på utfordringene i Norge

NHO-sjefen sier de har mislyktes i å kommunisere hvor viktige bedriftene er for Norge.

NHO-direktør Ole Erik Almlid sa det var på tide at regjeringen gjorde reelle kutt i formuesskatten. 

Nyheter

– Jeg har vokst opp i et samfunn der man vet hva som skjer når det går veldig dårlig, i et samfunn der alle mister jobben. Jeg vokste opp i Malm i Nord-Trøndelag, et sted med 2.500 innbyggere, hvor hjørnesteinsbedriften, gruva, gikk konkurs. Både ungdomsklubb og fotballklubb ble lagt ned. Det er min motivasjon for at jeg gjør dette og finner mening i det, sa Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO, på NHO Møre og Romsdals medlemsmøte tirsdag kveld. Medarrangør var Shippingklubben.