Krev oppstart for krabbefelt neste år

Etter at krabbefeltet opp Ørskogfjellet fleire gonger har blitt utsett, fryktar Ørskog-ordføraren det verste.

Ein trailer skapte her problem på vegen opp mot Ørskogfjellet. Arkiv.  Foto: John Breivik

Nyheter

No meiner han det ikkje er nokon veg utanom: Pengane til krabbefelt opp Ørskogfjellet må kome til hausten.