Ordførar: – Kritikken er misforstått

– Kritikken frå Berit Roppen og underskriftsaksjonen på Flø er fullstendig misforstått, seier Knut Erik Engh (Frp).

Reiselivsatsing: Ordførar Knut Erik Engh meiner Flø har plass til «litt fleire» turistar enn i dag, men vil heller ikkje ha noko masse-turisme dit.  

Nyheter

Han seier at Ulstein kommune har hatt ein veldig open prosess om utviklinga av reiselivet – og at dei framleis skal ha det. Temaet var oppe på eit folkemøte i fjor, og er forankra i kommuneplanen frå 2017.