- Bekymringsfullt, sier Bjørn Skulstad

Fant svært forurenset grunn nær drikkevannet

Over 500 tonn oljeforurenset masse, deler av dette klassifisert som farlig avfall, er fjernet fra en næringseiendom i nedbørsfeltet til drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Ingen er sikre på hva som kan ligge igjen på andre deler av eiendommen.

BRUSDALEN: Denne næringseiendommen i Brusdalsvegen 208 ønsker Ålesund kommune å kjøpe for å bygge nytt vannbehandlingsanlegg.   Foto: Nils Harald Ånstad

Nyheter

Næringseiendommen i Brusdalsvegen ligger i området som også blir kalt "Bilbyen i Fremmerholen", et område som ligger i nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet, men som i sin tid (1972) ble liggende utenfor det klausuleringsbestemte området rundt drikkevannskilden som har strenge restriksjoner for bruk.