Oppgjør i fylkesutvalget om Frps bompenge-nei

Mener Frp har stoppet Ålesund i 20 år

Et forslag fra Frps Frank Sve om at fylkesutvalget skulle vedta at all vegbygging i Møre og Romsdal i framtida skulle skje uten bompenger, utløste et kraftig oppgjør med Frps bompengepolitikk.

VEG: Et forslag fra Frps Frank Sve om at all vegbygging i fylket i framtida skal skje uten bruk av bompenger fikk blant andre Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal til å ta et kraftig oppgjør med Frps bompengepolitikk.  Foto: Geir Strand

Nyheter

Ålesund-ordfører Eva Vinje Aurdal er den som akkurat nå sterkest merker hva bompengekrisen i Frp fører med seg. Hun hevdet over bordet i fylkesutvalget at Frank Sve flere ganger hadde støttet henne i å legge inn strekningen Vegsund-Breivika som en del av Ålesund-pakken.