Vil la Vik-elever teste ut leksefri skole

Kultur- og oppvekstutvalget går inn for at elevene på 5.-7. trinn ved Stokke og Vik skole får gjennomføre et forsøksprosjekt med lekser på skolen i stedet for lekser hjemme.

Vik skole: Det er elevene på mellomtrinnet ved Stokke og Vik skole som kan komme til å få teste ut leksefri skole. Skolen er organisert slik at 5.-7. klasse er lokalisert på Vik skole, mens 1.-4. klasse pluss SFO er lokalisert på Stokke skole.  Foto: Bjørn Sørheim

Nyheter

Videre tilrår de også den andre anbefalinga fra arbeidsgruppa som har sett både på leksebegrepet så vel som på dette med forsøksprosjektet: Nemlig at Ålesund skal være leksebevisste. Sistnevnte innebærer ifølge arbeidsgruppa at skolen som organisasjon er kritisk til egen praksis, begrunner lekser som gis pedagogisk, tilpasser leksene til den enkelte og får reell metodefrihet i valget mellom å gi lekser eller ikke.