Tillitsvalt ved Ålesund sjukehus: – Vi er fortvila

Folk spør seg korleis det er mogleg å kutte stillingar i helseføretaket, seier Marianne Nydal.

Kuttkonsekvensar: Eventuelle nedskjeringar er ikkje drøfta med dei tillitsvalde ved Ålesund sjukehus, og dei veit ikkje kva konsekvensar som kan bli av kutta som skal opp i styremøtet 12. juni.  Foto: MARIUS SIMENSEN

Nyheter

– Vi er fortvila over den vanskelege situasjonen i Helse Møre og Romsdal.