Bypakken for Ålesund

Sve varsler snubletråd i fylkestinget

Frps Frank Sve varsler at han vi kreve lovlighetskontroll også av bypakkevedtaket i fylkestinget. Det kan føre til nye forsinkelser.

Frps Frank Sve holder appell utenfor rådhuset i Ålesund under demonstrasjonen mot bompenger på Rådhusplassen i Ålesund..  Foto: Marius Simensen

Nyheter

Sve er totalt uenig i tolkningen til juridisk sjef i fylket, Gudmund Lode som mener det er uproblematisk for fylkestinget å behandle bypakken, selv om det er kommet innsigelser mot vedtaket i bystyret.

Sve trenger støtte fra tre personer i fylkestinget for å gjennomført vedtaket som betyr at det vil bli det nye fylkestinget som kommer sammen etter valget, som avgjør fylket sin holdning til bypakken. Den støtten vil Sve etter alt å dømme få fra de andre i Frp-gruppa på fylkestinget.

- Her prøver en å presse denne saken gjennom før valget. Det aksepterer jeg ikke. Jeg er totalt uenig i at fylkestinget kan behandle denne saken så lenge det er kommet innsigelser på vedtaket i Ålesund bystyre, sier Sve.

Dermed blåser det opp til juridisk kamp om bypakkevedtaket også i fylkestinget. Sve mener han med kommuneloven i hånd kan få en omkamp om vedtaket også i fylkestinget.

- Her står vi overfor uforsvarlig saksbehandling. Det er også helt meningsløst at innbyggerne ikke skal få si sitt gjennom valg for det som er det største samferdselsprosjektet i fylket, sier Sve, uten å nevne Nordøyvegen.