Rapport: Cruiseskip er klimaversting

Norge er et av landene som er verst rammet av forurensing fra cruiseskip, ifølge en studie publisert denne måneden.

ILLUSTRASJONSFOTO  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Bare Spania, Italia, Hellas og Frankrike har større utslipp fra cruiseskip enn Norge. Her i landet er utslippene av helseskadelige svoveldioksid fra cruisetrafikken fem ganger høyere enn fra all annen skipstrafikk langs norskekysten, ifølge studien fra den europeiske organisasjonen Transport & Environment (T & E).

– Luksuriøse cruiseskip er flytende byer som blir drevet av noe av det skitneste drivstoffet som finnes, sier shippingansvarlig Faig Abbasov i organisasjonen i en kommentar til rapporten.

Dette er første gang det kommer tall på hvor mye svovel cruisetrafikken slapp ut i norske farvann. Ifølge rapporten er cruiseskipene blant dem som forurenser aller mest, ikke bare når det gjelder svovel, men også utslippene av nitrogenoksid (NOx) er rekordhøye.

– Større NOx-utslipp enn biler

Organisasjonen viser til at de 110 cruiseskipene som trafikkerte norske farvann i 2017, slapp ut 5.100 tonn svoveldioksid. Utslippene fra resten av innenriksflåten var på rundt 1.000 tonn i året, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver Teknisk Ukeblad.

NOx-utslipp fra biler i Norge er på 13.000 tonn, mens utslippene fra cruisetrafikken er større og på 19.000 tonn.

NOx-utslipp kan gi helseplager som astma, og siden cruiseskipene ofte seiler nær land, blir konsekvensene større.

– Nesten alle disse utslippene faller ned på fastlandet, sier shippingansvarlig Abbasov i rapporten.

Stor usikkerhet

Morten Simonsen i Vestlandsforskning har forsket på hvordan cruiseturismen påvirker miljøet og økonomien. Han mener tallene fra rapporten ikke virker urimelige, men understreker at det er stor usikkerhet knyttet til slike utregninger.

– Skipene bruker forskjellig drivstoff i ulike farvann, og så lenge man ikke vet hva slags drivstoff hvert skip bruker til en hver tid, er det vanskelig å gjøre beregninger, sier Simonsen til Teknisk Ukeblad.

Fra 1. mars i år trådte nye miljøkrav i kraft i verdensarvfjordene på Vestlandet. Den nye forskriften krever at svovelinnholdet i drivstoffet maksimalt er på 0,10 vektprosent. Siden den gang har ett cruiseskip blitt bøtelagt for brudd på miljøregelverket, og Sjøfartsdirektoratet har varslet tett oppfølging og kontroll gjennom sommeren.

(©NTB)