Krever miljøtiltak:

Nytt lag miljøgift oppå giftlokket

I et pilotprosjekt ble 11.000 kvadratmeter sterkt forurensa sjøbunn utenfor Fiskerstrand verft i 2010 dekket over med biokalk og aktivt kull. Men et nytt lag miljøgift har lagt seg oppå giftlokket og tilstanden for livet på sjøbunnen forverret seg.

Pilotprosjekt: Rolf Fiskerstrand (t.h.) tidligere adm.dir. ved Fiskerstrand verft AS, nå konsernsjef i Fiskerstrand Holding, og Ronny Blomvik, daværende ordfører i Sula, håpet i 2010 på at pilotprosjektet ville få stor betydning.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Nå har Fylkesmannen i Møre og Romsdal gitt Fiskerstrand Verft pålegg om å foreta supplerende miljøundersøkelser og risikovurdering med tiltaksplan for forurenset sjøbunn utenfor verftsområdet.