Regjeringen vil halvere utslippene fra skipsfart

Utslippene fra sjøfart og fiske må halveres innen 2030. Det er målet for regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart. Men miljøbevegelsen er ikke imponert.

GRØNN SKIPSFART: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), statsminister Erna Solberg (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) la torsdag fram regjeringens handlingsplan for grønn skipsfart.   Foto: Vidar Ruud, NTB Scanpix

Nyheter

Regjeringen anser satsingen på grønn skipsfart som en viktig del av klimapolitikken.

– Vi kutter utslipp hjemme, vi styrker næringen og vi bidrar til å utvikle ny og klimavennlig teknologi som kan eksporteres globalt, sier statsminister Erna Solberg (H) om handlingsplanen som ble lagt fram torsdag.

Lav- og nullutslippsløsninger

Blant tiltakene i planen er å videreføre de økonomiske støtteordningene til fylkeskommuner som stiller krav om lav- og nullutslippsløsninger i hurtigbåtanbud, å invitere næringen for å drøfte grønne transportløsninger til sjøs og vurdere krav om null- og lavutslippsløsninger for nye skip i både oljenæringen og havbruksnæringen.

Regjeringen ønsker også å ha et mål om utslippsfrie havner innen 2030 og vurderer å innføre en miljøfordelsordning for null- og lavutslippsskip i de norske skipsregistrene NIS og NOR.

– I handlingsplanen for grønn skipsfart forsterker vi tiltakene for å få ned utslippene fra hurtigbåter og ferger, cruiseskip, lasteskip, offshorefartøy, oppdrett, fiske og fritidsbåter. Vi må handle mye raskere for å halvere utslippene innen 2030, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

– Må handle mye raskere

Men miljøbevegelsen Zero mener regjeringens handlingsplan bare går for halv maskin.

– Å halvere utslippene fra maritim sektor innen 2030 er et av regjeringen Solbergs mest konkrete klimamål. Da burde denne handlingsplanen vært tydeligere. Ofte tar det lang tid å få fram nye utslippsfrie fartøy innen ulike kategorier, så vi har dårlig tid, sier daglig leder Marius Holm i Zero.

Heller ikke Arbeiderpartiets næringspolitiske talsmann Terje Aasland er nevneverdig imponert.

– Denne handlingsplanen var en test på om regjeringen mener alvor både i klima- og næringspolitikken. Nå har vi fått svaret, og her står regjeringen til stryk, mener han.

Han mener handlingsplanen mangler nettopp handlinger, og er for mange lister over hva som skal vurderes istedenfor konkrete tiltak.

– Positiv

Arbeidsgiverorganisasjonen Kystrederiene er på sin side positiv til handlingsplanen.

– Handlingsplanen for grønn skipsfart viser at regjeringen legger opp til en stø kurs for fremtidens nærskipsfart, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene.

Han opplyser at rederiene som er tilsluttet organisasjonen alene har kartlagt 34 potensielle ombygginger eller nye skip for kystnær transport som alene vil kunne utgjøre 3 prosent av Norges klimaforpliktelser innen 2030.