Ålesund sjukehus har likevel plass til PET-skanning

Fredag kommer en rapport om PET-skanning ved Ålesund sjukehus. Lederen av utvalget sier han er gledelig overraska over det de har funnet.

Gledelig overraska: Kreftavdelinga ved Ålesund sjukehus har lokaler til å plassere utstyr til PET-scanning, viser en ny rapport. Christoffer Lervåg ved kreftavdelinga har leda arbeidsgruppa.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

– Vi har lenge trodd at vi ikke hadde plass i dagens bygninger. Men i løpet av våren har vi oppdaga at vi faktisk har plass nok. Begge de to ledende leverandørene av PET-skannere har vært her og bekrefta det, sier Christoffer Lervåg.