Tommelen opp fra politikarane for nytt Flakk-hotell

Politikarane i Stranda har sett på tomta for eit hotell på Ljøen. Dei likte det dei såg.

Ljøen: Synfaring på Ljøen. Frå venstre Petter Hjørungdal, Jan Ove Tryggestad, Hans Roar Emdal, Torill Ansnes, Frank Sve, Ståle Ljøen, Erling Ljøen, Einar Lied, Elisabeth Opsvik og Inger Abelsen   Foto: Svein Lunde

Nyheter

– Utvalet vedtok samrøystes at Flakk Gruppen kan starte opp reguleringsarbeidet med tanke på å byggje eit hotell på Ljøen. Dette er noko vi alle i utvalet ser fram til.