LOs sommerpatrulje

Fant mange lovbrudd i Geiranger

Da LOs Sommerpatrulje i Møre og Romsdal den 26. juni starta å patruljere i Geiranger fant de mange lovbrudd hos flere av bedriftene de besøkte i bygda.

Patruljerer: LOs Sommerpatrulje i Geiranger  Foto: LOs Sommerpatrulje

Nyheter

LOs sommerpatrulje melder om at de møtte hele 50 prosent lovbrudd hos bedriftene de besøkte. Bruddene skal hovedsakelig gå ut på manglende eller mangelfull overtidsbetaling i bygdas travleste sesong. Mangel på verneombud og dårlig oppslag og informasjon i bedriften om hvem som er verneombud var også en gjenganger. LOs sommerpatrulje har i år også ha et økt fokus på ansatte i bemanningsbyrå og i serveringsbransjen.

Overtid: Mange av lovbrudda gjaldt mangel på overtidsbetaling, Kent Logan i bildet  Foto: LOs sommerpatrulje

Til tross for brudd på regelverket møtte de også mange ansatte som er glade for å endelig få riktig informasjon, og alle arbeidstakerne uttrykte at de trivdes i jobben sin i den idylliske bygda på Sunnmøre.

Unge tillitsvalgte i LOs forbund patruljerer hvert år for å undersøke arbeidsforholdene og hvordan ansatte trives i arbeidet. Dette spesielt for å passe på at unges rettigheter etter arbeidsmiljøloven blir fulgt fordi sommerjobb er ofte unges første møte med arbeidslivet.

Sommerpatruljen går den 27. juni videre til Valldalen, Trollstigen og Åndalsnes.

LOs sommerpatrulje:

Vaktbikkjer for de unge

LOs sommerpatrulje stiller spørsmålene som får arbeidstakerne til å lure.