Tiltale:

Chatta om valdtekt og drap av barn

Via Skype skal nordfjordingen i ein tiårsperiode ha vore i kontakt med eit stort tal personar og chatta om seksuelle overgrep mot barn.
Nyheter

Statsadvokatane i Hordaland, Sogn og Fjordane har teke ut tiltale mot ein mann i slutten av 40-åra frå ei bygd i Nordfjord.