Misbruk av innsamlingspunktene:

Store mengder søppel dumpes på miljøstasjoner

Flere steder i byen fylles miljøstasjonene med avfall som skulle blitt levert på Bingsa.

DUMPES: Alt fra papp og plast til elektronisk eller farlig avfall dumpes uten lov. Bildet er fra miljøstasjonen i Nedre Strandgate. 

Nyheter

– Formålet med innsamlingspunktene har vært innsamling av glass og metall, men folk setter igjen alt mulig, sier Øystein Solevåg, daglig leder i Årim.