Tilsyn hos Norsk Gjenvinning AS i Ålesund:

Lagret farlig avfall ulovlig

Ulovlig lagring av farlig avfall og et anlegg preget av forsøpling. Slik karakteriseres anlegget til Norsk Gjenvinning i inspeksjonsrapporten fra Fylkesmannen.

Avvik: Bilde tatt under inspeksjonen på Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg. Her blei det avdekket farlig avfall som blei ulovlig lagret utendørs.  Foto: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Nyheter

11. juni gjennomførte Fylkesmannen i Møre og Romsdal en inspeksjon på Norsk Gjenvinning AS sitt anlegg på Bingsa i Ålesund.