Ålesundstunnelene:

950 millioner har det kostet – og dette har vi fått

Siden november 2017 har Ålesundstunnelene og Godøytunnelen blitt utbedret og rehabilitert. Nå gjenstår kun de aller siste detaljene, systemet for strekningsmåling av fart og noen infoskilt som ennå ikke er i drift.

Utbedringer: Prosjektleder Ole Kristian Birkeland i Statens vegvesen ved den nye rundkjøringa på Kverve på Ellingsøya som har erstattet det trafikkfarlige krysset som var der tidligere.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Endelig, vil nok mange si. Daglig passerer det omtrent 10.000 biler gjennom Ellingsøytunnelen, noen færre gjennom Valderøytunnelen, og tidvis har det blitt ytret stor frustrasjon mens tunnelarbeidet har pågått.