Avdekket ulovlig arbeidstid i Bingsa – igjen

Arbeidstilsynet ber Ålesund kommune svare for en rekke brudd på arbeidsmiljøloven i 2018. En ansatt jobbet 32 dager i strekk.

Brann: Her fra en brann i 2016. Sommeren 2018 var varm og tørr, med stor brannfare, og brannberedskap kan ha vært en av årsakene til den høge overtidsbruken i Bingsa.   Foto: Staale Wattø

Nyheter

Den ansatte jobbet først 26 dager i strekk, for deretter å ha 2 dager fri. Så jobbet arbeidstakeren 32 dager i strekk.