Brusdalsvatnet:

Krever nøyere kartlegging av forurensning rundt drikkevannet

Etter krav om miljøundersøkelser har Ålesund kommune selv undersøkt forurensning fra deponi rundt drikkevannskilden Brusdalsvatnet. Men Mattilsynet vil ha grundigere undersøkelser utført av fageksperter og har gitt kommunen utsatt frist.

Deponi: En av fyllingene innenfor nedbørsfeltet i Vasstranda i Spjelkavik. Hoppbakkene og idrettsanlegget i bakgrunnen. Foto: Staale Wattø  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Ålesund kommune fikk først frist til 1. juni til å gjennomføre miljøundersøkelser ved flere deponi i Vasstranda. Kommunen har gjort undersøkelser som hittil ikke viser noen faretruende funn, men Mattilsynet vil ha gjennomført mer omfattende og grundigere undersøkelser, både av vann og jordprøver fra myrområdene i Vasstranda og ei elv som renner ut i Brusdalsvatnet.