Høgskulen i Volda:

– Viktig at folk vel noko dei sjølv synest er spennande

Ved Høgskulen i Volda er det omtrent like mange som har fått tilbod skuleplass, som det var i fjor.

Fleire søkjarar, like mange studentar: Høgskulen i Volda er stabil år etter år når det gjeld antall studentar ved skulen, men har hatt auking i antall søkjarar tre år på rad.   Foto: Terje Engås

Nyheter

Høgskulen i Volda har i tre år på rad hatt ei auke i talet på søkjarar til skulen, skriv dei på si heimeside.