Geiter på Storholmen tilgriset med sennep og ketchup

13 geitekje går på sommerbeite på Storholmen utenfor Langevåg. Tirsdag ble flere av dem funnet tilgriset av ketchup og sennep.
Nyheter

– Det er helt uforståelig at noen kan gjøre slik, sukker Liv Øvstegård.