Herøy:

Liten fiskeart gir stort håp

Sil, også kjent som tobis, gjorde denne hekkesesongen til eit samanhengande festmåltid for sjøfuglane på Runde.
Nyheter

– Dette er svært gledeleg. Fleire millionar tonn næring vert pumpa inn i økosystemet.