Minken herjar på Runde

Det blir no sett i verk ein aksjon for å fjerne minken frå Runde. Årsaka er at den herjar i fugleflokkane på øya.

Runde: Lundefugen på Runde er mat for minken.  Foto: Runde Miljøsenter

Nyheter

– Det er vanskeleg å seie kor store tapa har vore på grunn av mink. Men ein god del fugl har han nok teke, seier Ingar Støyle Bringsvor til Vestlandsnytt.