Riise ut mot Sve i kampen om aksene

Møre-Frp stiller samferdselsministeren i forlegenhet

Høyre fylkesordførerkandidat Anders Riise tar et knallhardt oppgjør med Frank Sve i debatten om kryssingen av Romsdalsfjorden.

Høyres Anders Riise, her i samtale med Frps Frank Sve på fylkestinget, mener Møre og Romsdal Frp sette både Jon Georg Dale og regjeringen i forlegenhet med sitt hardkjør mot Møreaksen. 

Nyheter

– Møre og Romsdal Frp og Sylvi Listhaug stiller Jon Georg Dale og regjeringen i forlegenhet med det de nå holder på med om Romsdalsaksen kontra Møreaksen, sier Riise.

Han begrunner det med at Dale er bundet til å stå ved det som er vedtatt i Nasjonal transportplan.

– Dale må selvfølgelig stå ved det som regjeringen har vedtatt. Samtidig må han forholde seg til at hans eget fylkeslag har et annet standpunkt. Jeg mener at nå må Frp også i fylket forholde seg til det som er vedtatt av regjeringen og som fylkestinget gikk inn for. Kun SV stemte mot i fylkestinget, påpeker Riise.


Krever garanti fra statsministeren om fjordkryssing

Åpent brev til statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Jon Georg Dale


Unødvendig

Han mener det derfor også er helt unødvendig av Sps Kristin Sørheim å sende et åpent brev til samferdselsministeren og statsminister der hun ber om en avklaring på om staten er villig til å ta kostnadene med en full utredning av Romsdalsaksen.

– Jeg mener det er helt unødvendig. I stedet for at Senterpartiet blir med på dette spillet burde partiet være med å jobbe for at vi sikrer finansiering av Møreaksen slik at vi kommer i gang, sier Riise.

I brevet ber Sørheim, som er leder av samferdselsutvalget i fylket, om at Erna Solberg og Jon Georg Dale avklarer om det er greit at fylkestinget ber om en utredning av Romsdalsaksen. Videre vil hun ha svar på om staten er villig til å betale for en slik utredning og hun vil ha forsikringer om at fylket ikke mister plassen i Nasjonal transportplan.– Regjeringen har tatt standpunkt i denne saken. Det er Møreaksen som skal bygges. Vi fikk nå nylig også beslutningen om trasévalg fra Digerneset til Vik. Derfor er disse avklaringene helt unødvendig, mener Riise.

Frp støtter Møreaksen til 2021

Frps Frank Sve vil ha seg frabedt at Riise eller andre i Høyre prøve instruere dem i forhold til hvilken politikk de skal føre. Men Sve erkjenner nå at også Møre og Romsdal Frp støtter Møreaksen fram til rulleringen av Nasjonal transportplan i 2021.

– Vi har hele tiden vært klokkeklar på at vi støtter den vedtatte transportplanen slik den ligger fram til rulleringen i 2021, sier Sve nå

– Den debatten dere har ført om dette trasévalget de siste ukene, inkludert Listhaug intervju med VG, har ikke akkurat framstått som en klokkeklar støtte til Møreaksen?

– De sitatene VG brukte fra henne var helt korrekt og ikke i strid med NTP. Avisens vinkling for øvrig styrer de selv. Vi har vært helt klare på at vår støtte til Møreaksen står fast fram til 2021, sier Sve.


Nytt brev fra Samferdselsdepartementet

Spikrer Møreaksen som trasevalg

I et brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 5. juni slår departementet fast at vegtraseen mellom Ålesund og Molde skal via Ørskogfjellet til Vik i Vestnes. Slik spikrer departementet Møreaksen som trasevalg.