Gjennombrudd for MMC First Process på land

Fosnavåg-selskapet skal levere fire landbaserte ventetanker til Australis Seafoods i Chile.

Petter Leon Fauske, daglig leder i MCC First Process.  Foto: MCC First Process

Nyheter

Petter Leon Fauske sier i ei pressemelding at kontrakten er et gjennombrudd for MMC First Process når det gjelder landbaserte leveranser til oppdrettsnæringen.

– Vi har brukt totalkompetansen vår på fiskehåndtering til å utvikle et høyteknologisk system for disse ventetankene, og leverer nå et anlegg som gjør at Australis Seafoods kan nå et enda høyere nivå når det gjelder kvaliteten på fisken de leverer, uttaler den daglige lederen.

Dette skal være det første ventetankanlegget i sitt slag som blir levert til Chile.

– Vente tanker gjør at produsenten har kontroll på vannkvalitet og temperatur i tillegg til at fisken flyter stressfritt med strømmen ut av ventetankene og er i svært god kondisjon nå den kommer inn i bløggesystemet, uttaler Fauske.

MMC First Process har hovedkontor i Fosnavåg, har totalt 143 ansatte og har en ordrereserve på 500 millioner.

Med dette ventetankanlegget på land har man kontroll med vannkvalitet og kvalitet på fisken.  Foto: MCC First Process