Samferdselsministeren om Veibustkrysset:

- Statens vegvesen bør sende forslag til Vegdirektoratet

Avvik fra regelverk og Statens vegvesens egne håndbøker står sentralt i spørsmålet om når det kan bygges nytt vegkryss på E39 Veibust. Samferdselsministeren har bedt Vegdirektoratet om å finne en fleksibel løsning.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (t.h), her sammen med fylkesleder i Møre og Romsdal Frp, Frank Sve.  Foto: Staale Wattø

Nyheter

Konfrontert med uttalelsen om at han har bedt Statens vegvesen finne en snarlig løsning på det ulykkesutsatte vegkrysset på Veibust, noe Statens vegvesen benektet, svarer samferdselsminister Jon Georg Dale fredag ettermiddag: